angle-left Quina documentació em demanaran per poder llogar un immoble?

Quina documentació em demanaran per poder llogar un immoble?

· Si ets treballador per compte d’altri: les tres últimes nòmines, amb el segell i la signatura de l’empresa. En cas que no tinguin segell ni signatura, cal adjuntar la vida laboral actualitzada.

· Si ets autònom: l’última declaració trimestral de l’IRPF (model 130 o model 131 + últim rebut d’autònom).
· Si ets pensionista: certificat emès per l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social) en què consti la quantitat mensual percebuda.

‌‌

Ha estat útil aquest article? Si No

Contacta'ns

900 100 686
De dilluns a divendres de 9 a 19h

Formulari d'atenció
Contacta amb nosaltres a través del formulari d'atenció