AVÍS LEGAL

Accedir al portal www.inmocaixa.com, d’INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U. (d’ara endavant, “INMOCAIXA”), i també a la informació que conté, comporta l’acceptació de les condicions d’ús que es preveuen en aquest avís legal. Per aquest motiu, si vol accedir a la informació que conté aquest portal, li recomanem que es llegeixi atentament aquestes condicions d’ús.

INMOCAIXA es reserva el dret de modificar aquestes condicions d’ús del portal en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des que es publiquin i s’aplicaran a tots els usuaris del portal des d’aquesta data.

Informació legal

La titularitat d’aquesta pàgina web és d’INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 36.056, foli 25, full B-278.464, inscripció 1a, i amb número d’identificació fiscal A-63346290.

Continguts del portal

INMOCAIXA es reserva el dret de modificar o d’ometre de manera parcial o total els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú i sense cap avís previ, i també d’impedir o restringir l’accés al portal de manera temporal o permanent. El portal s’adreça exclusivament a residents a Espanya i, per tant, totes les condicions es regeixen i s’interpreten segons el dret espanyol.

Usos prohibits i permesos dels continguts

Els continguts del portal no constitueixen en cap cas cap recomanació d’inversió ni cap assessorament de cap mena. Els continguts del portal es publiquen amb la finalitat de donar informació general sobre INMOCAIXA i no s’han de fer servir com a base per a cap decisió d’inversió.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloses qualsevol mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, dels continguts del portal, inclosos els signes distintius, sense l’autorització prèvia i expressa d’INMOCAIXA.

Queda prohibit, excepte en els casos en què INMOCAIXA ho autoritzi de manera expressa, establir cap enllaç (o hipervincle o link) des de portals o llocs web de tercers fins al portal d’INMOCAIXA, accessible a l’adreça URL [www.inmocaixa.com], i també presentar cap pàgina web d’INMOCAIXA o cap informació que contingui sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

INMOCAIXA no garanteix l’actualitat, la vigència, la veracitat, l’exactitud ni l’exhaustivitat dels continguts del portal, i queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin deure a aquesta falta d’actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts.

INMOCAIXA no garanteix l’accés continuat, ni tampoc la visualització, la descàrrega o la utilitat correcta dels elements ni de la informació que contenen les pàgines del portal, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies de fora del seu control.

INMOCAIXA no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal a través d’enllaços, ni tampoc de la informació ni de la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des de les quals s’accedeixi mitjançant enllaços al portal d’INMOCAIXA o a qualsevol de les seves pàgines web, ni tampoc de la informació ni dels continguts de cap pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius d’INMOCAIXA, tret que ho hagi autoritzat de manera expressa.

INMOCAIXA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, que es produeixin per: (i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, ni per cap altra causa aliena al control d’INMOCAIXA; (ii) intromissions il·legítimes per l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del portal d’INMOCAIXA, inclosos la pèrdua, el dany o els perjudicis ocasionats com a conseqüència de decisions d’inversió basades en dades o informacions d’aquest portal, o (iv) errors de seguretat o navegació que es produeixin per un funcionament inadequat del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Propietat industrial i intel·lectual

El portal d’INMOCAIXA, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals INMOCAIXA o les empreses participades són titulars i llicenciatàries legítimes. 

INMOCAIXA només concedeix una autorització d’ús d’aquests continguts limitada a l’accés en línia corresponent en els termes i les condicions que s’estableixen en aquestes condicions generals d’ús.

Política de privacitat i protecció de dades

INMOCAIXA compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i també els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat.

INMOCAIXA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura que es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan es demani emplenar un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari sobre el destinatari, la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i la facultat de l’usuari d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals recollides només es tracten o se cedeixen amb la finalitat esmentada, i sempre que es tingui el consentiment de l’usuari o client.

Consulta la nostra nova política de privacitat.

Per tal que la informació dels nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines d’aquest portal poden incloure galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i amb els quals els nostres sistemes poden recordar l’idioma, i també altres característiques o preferències de navegació de l’usuari, en la primera sessió. Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que tenen com a única funció personalitzar la navegació segons la manera expressada anteriorment. Si vol, les pot desactivar o eliminar

Política de cookies

Les pàgines web de ”la Caixa” tenen cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i amb els quals els nostres sistemes poden recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que poden servir per personalitzar-ne l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recollir informació estadística sobre la navegació feta, o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de ”la Caixa” se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta política, ”la Caixa” l’informarà de les cookies que utilitza en cada un dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan convingui, li demanarà el consentiment per poder fer-les servir.