Política de privacitat

1. Protecció de dades i Grup INMOCAIXA

Les empreses que conformen el Grup INMOCAIXA estan plenament compromeses amb el compliment de la normativa en vigor i Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent un objectiu prioritari .

L'informem que les seves dades personals s'incorporaran a una única base de dades el responsable és Grup INMOCAIXA, que està conformat per les següents empreses: INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. (NIF A63346290), INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III,S.L.U. (NIF B63343172), INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO,S.L.U. (NIF B63343214), INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO II,S.L.U. (NIF B63343230) i INMO CRITERIA PATRIMONIO,S.L.U. (NIF B67300533), pertanyents al sector immobiliari, totes elles amb domicili  Av. Diagonal 621 Barcelona, 08028 i en conjunt conformen Grup INMOCAIXA. Grup INMOCAIXA es coordina des de les referides instal·lacions, on es centralitzen els sistemes i serveis de les citades companyies, per a ser gestionats de manera unificada. Per això, tot i existir diversos responsables, el fitxer on es albergaran les seves dades personals es tractarà internament com una única base de dades respecte a la que podrà exercitar els drets descrits a continuació.

L'informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posats a la seva disposició de cap altra manera a cap tercer, excepte a aquelles empreses que resulti necessari per a l'execució del tractament i a aquells proveïdors de serveis de Grup INMOCAIXA qui realitzen determinades activitats per les companyies que el conformen (com per exemple, l'enviament de les comunicacions, proveïdors de serveis informàtics, etc.), però en cap cas per les seves finalitats pròpies.

2. Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals seran tractades per Grup INMOCAIXA de forma confidencial i per a les següents finalitats:

- Tramitar la seva petició de contacte en relació amb l'immoble, local o promoció sol·licitat, així com remetre-li, si és el cas, informació en relació amb aquesta petició.

- Obtenir informació sobre vostè a través de fonts públiques emparades per una habilitació legal (registres i fonts d´accés públics) amb l´objectiu de complir amb el principi d´exactitud de les dades i amb la finalitat de prevenir el fraude.

- Remetre informació sobre els productes i serveis oferts per les empreses que conformen Grup INMOCAIXA a través de, entre d'altres, mitjans electrònics, en cas que així ens hagi autoritzat.

L'informem que en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per a complir obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú li demanarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

3. Terminis de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert en el quadre que es mostra a continuació, sense perjudici de la seva conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d'aplicació.

 

Tractament

Com determinem el termini de conservació de les seves dades

Tramitar la seva petició de contacte en relació amb l'immoble, local o promoció sol·licitat, així com remetre-li, si és el cas, informació en relació amb aquesta petició.

 

Conservarem les seves dades mentre que vostè no revoqui el consentiment al tractament o l'immoble local o promoció sobre el qual ha plantejat la seva petició ja no estigui disponible.

Obtenir informació sobre vostè a través de fonts públiques emparades per una habilitació legal (registres i fonts d´accés públics).

Conservarem les seves dades fins la prescripció de les accions legals que puguin derivar-se.

Remetre-li informació sobre els productes i serveis oferts per les empreses que conformen Grup INMOCAIXA, en cas que així ens hagi autoritzat.

Conservarem les seves dades mentre que vostè no revoqui el consentiment al tractament.

 

4. Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de Grup INMOCAIXA, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets.

En aquest sentit, el Grup INMOCAIXA l'informa que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a protecciondatos@inmocaixa.com o bé dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència "Dades Personals" a Av. Diagonal 621 Barcelona, 08028.

Així mateix, en cas que no vulgui exercir un dret en concret i tingueu la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.

D'altra banda, Grup INMOCAIXA l'informa que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

Pot demanar més informació sobre el tractament de les seves dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del següent correu electrònic: dpo@criteria.com.

5. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per Grup INMOCAIXA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, Grup INMOCAIXA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.