Responsable: INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U. (en endavant, “INMOCAIXA”), amb N.I.F. A63346290 i domicili a Avinguda Diagonal, n.º 621-6, 08028 Barcelona (España). Finalitats: (i) atendre i gestionar la sol·licitud; (ii) si has consentit, enviar-te comunicacions comercials. Legitimació: (i) l'execució d'accions/tràmits/gestions en base a la teva sol·licitud; (ii) el consentiment per a la tramesa de comunicacions comercials. Destinataris: no se cedeixen les teves dades a 3rs., excepte: (i) si és necessari segons llei; i (ii) als proveïdors les dades dels quals es comuniquen per complir la finalitat del tractament i encarregats del mateix (p. ex.: d' infraestructura virtual). Durada: Mentre durin els tràmits de la sol·licitud amb INMOCAIXA i, en qualsevol cas, mentre no retiris el consentiment prestat o durant el temps de prescripció legal Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat, oposició i dret a no veure't sotmès a decisions automatitzades, així com revocar el consentiment enviant una comunicació per escrit a protecciondatos@inmocaixa.com. Així mateix, podràs formular, en qualsevol moment, una reclamació davant l' AEPD. Transferències internacionals: possibles transferències a servidors de tercers proveïdors de serveis d' INMOCAIXA d' acord amb el Capítol V del RGPD.
Més informació: pots consultar la nostra Política de privacitat.