Despeses i impostos en la compra d'un habitatge

Compra d'un habitatge

No hi ha cap dubte que la compra d'un habitatge s'afronta amb molta il·lusió. La idea d'una vida en parella, en família, sol/a o amb amics és un potent motor que ens fa afrontar tots els tràmits de la compra d'una casa amb ganes fins i tot el d'assumir totes les despeses i pagaments d'impostos, que es deriven al llarg del procés de convertir-te en propietari. Hipoteca, notaries, taxació, impostos de la compra… i la llista segueix. En aquest article volem ajudar-te a calcular les despeses inicials que genera la compra del teu nou habitatge.

Compra d'un habitatge

Despeses i impostos a pagar

Quan parlem de les despeses i dels impostos a pagar en la compra d'un habitatge, és important destacar que hi ha alguns que hauràs de pagar tu com a nou propietari, uns altres el venedor i altres el banc.
 
Vegem quines són aquestes despeses i impostos que hauràs d'afrontar com a comprador d'un habitatge:
 
 • Despeses notaria

 • Registre de la Propietat

 • Impostos a liquidar en la compra d'un habitatge:

  • IVA

  • AJD

  • ITP

 • Despeses de gestoria

 • Despeses de la hipoteca (taxació)

 

Tot comença quan trobes aquest pis somiat i normalment has de realitzar el contracte de reserva, el qual exigeix una paga i senyal que oscil·la entre l'1% i el 5% del preu de venda, perquè la immobiliària o venedor “reservi” l'habitatge en exclusiva per a tu fins a la signatura del contracte d'arres,  contracte privat o escripturació.

Una vegada duta a terme la reserva, arriba el moment de formalitzar el contracte d'arres. En aquest contracte privat totes dues parts es comprometen a efectuar la compravenda en un temps màxim acordat i per tancar aquest compromís, el comprador ha de lliurar una quantitat de diners a compte total del preu de l'habitatge. Aquesta quantia acostuma a ser del 10% del valor de compra de l'habitatge. A vegades, no es signa un contracte d'arres o contracte privat, sinó que després de realitzar la reserva es passa directament a fixar la data d'escripturació davant notari.

A partir d'aquest moment, comencen els preparatius per formalitzar l'operació de compra del teu habitatge i és aquí quan es generen les diferents despeses a tenir en compte.

Compra d'un habitatge

Despeses de notaria

La formalització de la compra del teu habitatge es produeix signant l'escriptura de compravenda davant el notari. Aquest document el redacta i certifica un notari. Els honoraris dels notaris estan regulats per l'Estat, i una escriptura pública de compravenda oscil·la entre els 600 € - 875 €, depenent del valor de l'habitatge que vagis a adquirir.

 

Registre de la Propietat

Una vegada signada l'escriptura davant notari, s'haurà d'inscriure en el Registre de la Propietat el canvi de propietari d'aquest immoble. Aquest tràmit costa al voltant de 400 € - 650 €.

 

Despeses a liquidar en la compra d'un habitatge 

En aquest apartat és important distingir entre habitatge de segona mà i habitatge d'obra nova, ja que a cada tipus d'immoble li correspon un percentatge diferent en el qual refereix el pagament de l'IVA i altres impostos com l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) i l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). 

 

Habitatge d'obra nova: IVA + IAJD

A partir del 2022 l'IVA corresponent a un habitatge d'obra nova és del 10%. L'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) és un impost que s'aplica a tots els documents que formen part del procés de la compra del teu habitatge, com per exemple l'escriptura de compravenda i la formalització del préstec hipotecari. L'import d'aquest impost dependrà de cada comunitat autònoma, però sol oscil·lar entre el 0,5% i l’ 1,5% del valor de l'habitatge.

 

Habitatge de segona mà: ITP

Si decideixes comprar un habitatge de segona mà hauràs de pagar l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP). Aquest impost s'aplica sobre la compravenda d'habitatges, vehicles o qualsevol altre tipus de béns. El seu import sol representar entre un 6% i un 10% del valor de l'habitatge.

L’ITP és un dels impostos que s'ha vist afectat pels canvis en la llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Des de l'1 de gener de 2022 la base imposable de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) ha deixat de ser el valor real de l'habitatge, valor pel qual s'escriptura, i ara és el valor de mercat, que ve determinat pel nou valor de referència del Cadastre.

Com es calcula aquest nou valor de referència? A través d'una anàlisi comparativa dels preus de compravenda d'habitatges similars que es realitzin davant un notari. Això significa que la quantia a pagar la determina el notari en l'acte d'escripturació.

 

Despeses de gestoria

No és una despesa obligatòria en la compra d'un habitatge, però sol ser una bona opció per a dur a terme tots els tràmits de la compravenda, per quedar-te tranquil que tot està en ordre en relació amb la gestió eficaç d'impostos i liquidacions. El cost pot rondar els 300 € aproximadament.

 

Despeses de la hipoteca

La llista de despeses de la compra d'un habitatge es completa amb les despeses que es deriven de la hipoteca. Com ja hem comentat en un altre article, aquí ens trobem amb les despeses de notaria, gestoria i l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD). Aquestes despeses són assumides per l'entitat bancària després de l'entrada en vigor de la nova Llei Hipotecària el juny de 2019. Per una altra banda, la taxació seria l’única despesa a abonar per part del client però en ocasions el banc també ho assumeix.

 

Ara ja coneixes totes les despeses en comprar una casa i els impostos que hauràs de liquidar per convertir-te en propietari. Sabem que la compra d'un habitatge és una decisió molt important, segurament és una de les majors inversions que facis a la teva vida. Per aquest motiu, és important que prèviament a la compra del teu habitatge, facis un càlcul aproximat de quant poden representar aquestes despeses inicials. Esperem que aquest article t'ajudi amb el càlcul. Tingues en compte també que, a l'hora de comprar un habitatge, els experts recomanen tenir estalviat entre un 10% i un 12%, depenent de la CCAA, del preu de l'habitatge.

T’ha resultat útil aquest article?

Taxació immobiliària

Taxació immobiliària: què és i per a què serveix

Ja has trobat el pis perfecte, estàs a punt de prendre la decisió de comprar el teu pis…

Cohousing

Com funciona el cohousing? Avantatges i desavantatges

Coneixes l'habitatge col·laboratiu? T'expliquem què és el cohousing.

Triar immobiliària

Consells per a triar la immobiliària ideal

Diuen que quan les nostres expectatives i la realitat coincideixen arribem a un estat de felicitat suprem, i és així com...

Llogar o comprar un habitatge

Llogar o comprar un habitatge? Pros i contres

Claus i factors que cal tenir en compte a l’hora de prendre decisions

Llogar local comercial

Comprar o llogar un local comercial?

Consells a tenir en compte abans de comprar o llogar un local comercial.

Certificat Energètic

El CEE a l'Obra Nova i la diferència amb els segells de sostenibilitat

Descobreix tots els detalls sobre el certificat d'eficiència energètica (CEE) i els diferents segells de sostenibilitat