Plusvàlua Municipal: Què és i com es calcula en vendre un habitatge?

Plusvàlua municipal

Estàs pensant en comprar un habitatge com a inversió? El mercat immobiliari segueix sent una oportunitat, no obstant això, com tota inversió, té els seus avantatges (rendibilitat) i desavantatges (despeses i impostos). Has de tenir-los en compte abans de prendre la teva decisió de compra.

En aquest article volem que coneguis tots els detalls sobre la plusvàlua municipal, l'impost obligatori que s'ha de pagar en vendre un habitatge. Què és? Per què es paga? Quan i com es paga? Són moltes les preguntes, i aquí trobaràs les respostes. T'ho expliquem!

Plusvàlua municipal

Què és la plusvàlua municipal?

L’IIVTNU, o Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un impost municipal que grava sobre l'increment de valor d'un terreny en el qual està construït un immoble en el moment de la seva venda, donació, llegat i o herència. Té com a fi gravar aquest suposat increment de valor en la transmissió i evitar també l'especulació en el mercat immobiliari.

Quan i qui paga la plusvàlua municipal?

La persona responsable de pagar la plusvàlua municipal és el venedor o transmissor de la propietat. El termini de pagament és de 30 dies des de la data de la transmissió.

Com es calcula la plusvàlua municipal?

El Reial decret llei 26/2021, aprovat el novembre de 2021, canvia la norma per la qual es calcula la plusvàlua municipal, ja que abans els informes elaborats pel Cadastre Municipal, que determinaven el valor d'un habitatge, no prenien en consideració l'evolució real del valor d'un terreny, la qual cosa no demostrava si realment existia guany o no per part del venedor.

Ara, la reforma ofereix dos mètodes per a determinar l'import a pagar com a plusvàlua municipal, i tu podràs triar el que més s'adapti a la teva situació:

  1. Plusvàlua Real: El càlcul es realitza tenint com a base imposable la diferència real entre el valor d'adquisició del terreny en el qual es troba l'immoble i el valor de venda d'aquest.
  2. Nou sistema objectiu: El càlcul de l'import a pagar tindrà en compte l'evolució del mercat immobiliari. Aquest mètode multiplicarà el valor cadastral del terreny en el moment de la transmissió pel coeficient que hagin aprovat els Ajuntaments.

Com a novetat, també es fixarà un coeficient per a gravar les plusvàlues generades en menys d'un any i que, per tant, poden tenir un caràcter més especulatiu.

Plusvàlua municipal

Puc estar exempt de pagar la plusvàlua municipal?

Existeixen situacions en les quals estaràs exempt de pagar aquest impost, com és el cas que puguis demostrar que no has obtingut guany en la venda de l'habitatge. En aquest cas, hauràs de presentar la documentació que acrediti la inexistència d'un increment de valor, com les escriptures de compravenda, i altres documents acreditatius que hauràs de consultar amb un gestor especialista o en la teva delegació d'hisenda.

Altres casos exempts del pagament d'aquest impost municipal són:

  1. Si decideixes vendre el teu habitatge habitual per a reinvertir la totalitat de l'import aconseguit en un nou habitatge habitual.
  2. En el cas que realitzis la transmissió de l'habitatge a la teva parella (cònjuge), com a part de pagament per pensió de fills en comú o altres despeses comunes després d'una sentència judicial.
  3. En el cas que venguis un habitatge considerat patrimoni històric—cultural.
  4. Les transmissions d'habitatges pertanyents a entitats estatals o benèfiques estaran exemptes del pagament d'aquest impost.

És important que sàpigues que aquesta nova normativa no té caràcter retroactiu, per la qual cosa no es podrà exigir el pagament d'aquest impost a aquelles transmissions que hagin tingut lloc abans de l'entrada en vigor de la nova llei (8/11/2021) i que encara estiguin pendents de ser liquidades, autoliquidades o declarades.

Com veus, és important tenir en compte el pagament d'aquest impost si estàs decidit a comprar un immoble com a inversió, ja que, la reforma adapta l'impost a les possibles fluctuacions dels preus de l'habitatge i es paga només en el cas d'haver obtingut un guany a l'hora de vendre'l. En el cas de tenir pèrdues en la futura venda, estaràs exempt de pagar aquest impost.  Arribat el moment, tu mateix pots fer el càlcul i d’autoliquidació de l'impost consultant en la web de la teva agència tributària municipal. Fins aquí tot el que has de tenir en clar sobre la plusvàlua municipal. Si necessites més informació consulta el Reial decret llei 26/2021.

T’ha resultat útil aquest article?

Taxació immobiliària

Taxació immobiliària: què és i per a què serveix

Ja has trobat el pis perfecte, estàs a punt de prendre la decisió de comprar el teu pis…

Cohousing

Com funciona el cohousing? Avantatges i desavantatges

Coneixes l'habitatge col·laboratiu? T'expliquem què és el cohousing.

Triar immobiliària

Consells per a triar la immobiliària ideal

Diuen que quan les nostres expectatives i la realitat coincideixen arribem a un estat de felicitat suprem, i és així com...

Llogar o comprar un habitatge

Llogar o comprar un habitatge? Pros i contres

Claus i factors que cal tenir en compte a l’hora de prendre decisions

Llogar local comercial

Comprar o llogar un local comercial?

Consells a tenir en compte abans de comprar o llogar un local comercial.

Certificat Energètic

El CEE a l'Obra Nova i la diferència amb els segells de sostenibilitat

Descobreix tots els detalls sobre el certificat d'eficiència energètica (CEE) i els diferents segells de sostenibilitat